SL EN HR

Jamstvo

Garancija

SERVIS:
Žabjek d.o.o., Hudourniška pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 42 80 120, e-pošta: info@orodje-zabjek.si

Prilikom ostvarivanja jamstva kupac uz opremu mora dostaviti također jamstveni list ili račun, na kojem je naveden datum kupnje, serijski broj i jamstveni rok za pojedini artikl.

Jamstveni rok za artikl koji stranka pošalje ili donese u Žabjek d.o.o. na popravak ili zamjenu vrijedi onoliko dugo koliko je navedeno u jamstvenom listu odnosno u uputama za proizvod. Taj rok počinje teći od datuma navedenog na računu odn. jamstvenom listu artikla. Greške i štete uzrokovane zbog krive uporabe opreme koju isporučuje Žabjek d.o.o. nisu pokrivene uvjetima jamstva. Reklamaciju kupac posreduje na adresu elektroničke pošte reklamacije@orodje-zabjek.si ili pismeno na adresu poduzeća.

Što je jamstvo?

Po ZVPot jamstvo je obveza prema potrošaču koju poduzeće preuzima i kojom se obvezuje da će potrošaču besplatno popraviti ili zamijeniti robu, vratiti plaćenu cijenu kupnje ili osigurati drugo sredstvo kad roba ne funkcionira besprijekorno ili nema karakteristike navedene u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci.

Prava koja na temelju jamstva određuje ZVPot pripadaju također pravnim osobama (osim prava iz članka 21 ZVPot).

Ostvarivanje jamstva

U slučaju ostvarivanja jamstva, kupac najprije može zahtijevati otklanjanje nedostataka.

Pokrivanje troškova popravka

Proizvođač je dužan sam pokrivati troškove za materijal, zamjenske dijelove, rad te prijenos i prijevoz proizvoda, koji nastanu prilikom otklanjanja kvara odn. zamjene robe novom.

Što ako nije moguće ostvariti jamstvo

U slučaju da nije moguće ostvariti jamstvo (recimo u slučaju kad je jamstveni rok istekao ili ako nedostatak ne spada u okvir garancije), kupac može ostvariti prava s naslova materijalnog nedostatka stvari.

Uvjeti jamstva

Popravak u jamstvenom roku obavlja se u našem ovlaštenom servisu. Jamstvo ne vrijedi odn. prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko je uređaj bio fizički odn. mehanički oštećen ili preopterećen,
  • ukoliko je kvar uzrokovan nestručnim rukovanjem,
  • ukoliko se nisu slijedile upute za uporabu,
  • ukoliko uređaj rasklapala ili popravljala neovlaštena osoba,
  • ukoliko je do kvara došlo zbog više sile (udarac groma, požar, oscilacije napona...).

Jamstvo isto tako ne pokriva redovno održavanje, potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju (npr. četke, ulje, mast) te normalnog trošenja alata.